библиографска рядкост

Книга за Търново се превърна в библиографска рядкост. Цената й скочи поне пет пъти

Книга за следосвобожденската история на Търново се превърна в библиографска рядкост, а цената й скочи поне пет пъти. „Споменъ за...