декември 7, 2022

битови отпадъци

Община Павликени започва демонстрационен проект за устойчиво управление на битовите отпадъци

    Въвеждане на мерки за предотвратяване на образуването на биоразградими битови отпадъци и въвеждане на мерки за подготовка за...

Община Павликени започва демонстрационен проект за предотвратяване образуването и устойчиво управление на битови отпадъци

    Площадки за обществено компостиране ще бъдат изградени в Павликени и  Бяла черква. В трите училища в Павликени ще...