борис денев

Студенти слушат лекции сред произведения на изкуството в обновената Художествена галерия във Велико Търново

Студенти слушат лекции сред произведения на изкуството в обновената след мащабен ремонт Художествена галерия "Борис Денев" във Велико Търново.  Една...