декември 9, 2022

борсата

Преструктуриране дейността на „Захарни заводи“ АД разтревожи работниците. Тръгна слух, че 40 души отиват на борсата.

    Официална обява за преструктуриране на бизнеса на една от най-мощните компании във Великотърновска област, а и в цялата...