бул. българия

Ремонтът на бул. „България“ навлиза в последен етап. От 17 юни временно се променят маршрутите на автобуси №2, 4, 5, 9, 40 и 110

Проектът за смяната на основния водопровод и канализацията под булевард „България“ във Велико Търново навлиза във финален етап. От 17...

Обновяването на ВиК-мрежата под булевард „България“ продължава към финалните етапи

Напредват дейностите по смяната на основния водопровод и канализацията под булевард „България“ във Велико Търново, а реализацията на проекта продължава...

Асфалтират участъци по булевард „България“, разкопани за смяна на ВиК-мрежата

Възстановяване на асфалтовата настилка в участъците от булевард „България“, където вече е положена новата ВиК-мрежа – централен водопровод, канализационен колектор...