ноември 28, 2022

българското възраждане

Кръгла маса на тема „Българското възраждане и Новогръцкото просвещение“ организира ВТУ

Преподаватели, изследователи и докторанти от България, Гърция и Белгия взеха участие в кръгла маса на тема „Българското възраждане и Новогръцкото...