Бюро по труда

Най-много работници във Великотърновско се търсят в промишлеността, търговията, хотелиерство и ресторантьорство

Регистрираните безработни през месец март в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 636, което е с 78...

Най-много работници се търсят в промишлеността, хотелиерството и ресторантьорството,  търговията и селското стопанство

Регистрираните безработни през месец февруари в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 714, което е с 36...

Охранители, шофьори, продавачи, санитари са сред най-търсените професии в региона

Равнището на регистрирана безработица незначително се запазва и в края на месец декември регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда”...