ноември 28, 2022

Ванцислав Спирдонов

Националното сдружение на председателите на Общински съвети с активна национална и международна дейност

"През периода на пандемия бяха гласувани три промени в Закона за местно самоуправление и местна администрация. Промените бяха в няколко...