декември 2, 2022

великотърновските народни представители

Актуалните имоти на властта! С 4 248 лв. депутатска заплата от април, ето какви доходи декларират народните представители от региона

  Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува имотните декларации на държавните мъже и...