Вероника Михайлова

Росица Димитрова и Вероника Михайлова пред великотърновци: Подкрепата за младите родители се разширява в новия мандат

Осигуряването на подкрепящи услуги за семействата, за умело съчетаване на личния и професионалния живот, ще се разшири в новия мандат...