висше

Доц. д-р Милен Михов: Искаме двойно увеличение на средствата за висше образование

Трябва да се промени свръхлибералният модел в сферата, настоява депутатът През следващия мандат финансирането на висшето образование трябва да бъде...