водата

Областният управител Людмила Илиева с инициатива водата от язовир „Александър Стамболийски“ да се ползва за питейни нужди

  Областният управител Людмила Илиева подема кампания водата от язовир „Александър Стамболийски“ да се ползва за питейни нужди на териториите...

РЗИ Велико Търново: „Водата в зографницата и параклиса „Св. Георги“ във Велико Търново крие риск за ползвателите!“

    Водата в зографницата и параклиса „Св. Георги“ на ул. „Никола Пиколо“ № 6 във Велико Търново е негодна...