февруари 23, 2024

водите

Община Павликени и окръг Кълъраш обсъждат общ проект за мониторинг и събиране на данни за замърсяването на въздуха, почвата и водите

    Работна среща се проведе между експерти от Община Павликени и Инспектората за извънредни ситуации в Кълъраш и Жандармерията...