вредни вещества

Общинският съвет ще гласува още една мярка за намаляване нормите на вредни вещества, изпускани от „Кроношпан“

  Да бъдат намалени нормите за органични вещества, определени като общ въглерод в Наредба номер 1 от 27 юни 2005...