възобновява работа

Административният съд в болярския град възобновява работата си при спазване мерките за сигурност

      Административен съд – Велико Търново възобновява работния процес считано от 14.05.2020 година. Председателят на съда разпореди да...