възрастни хора

Община Горна Оряховица открива телефони, на които възрастни хора могат да заявяват необходимост от покупка на храни или лекарства

Община Горна Оряховица открива телефон, на който възрастните и самотно живеещите хора от общината могат да звънят и да поръчат...