Георги Чемширов

Георги Чемширов, председател на Административен съд – Велико Търново: „Не губете вдъхновението и стремежите си!“

    В навечерието сме на деня на българската Конституция, на българския юрист и на съдебния служител. Предстои и светлият...