гергана димитрова

„Мистерията на българските гласове“ – кой кой е? Гергана Димитрова: „Най-добре се чувствам,когато създавам нещо“

За солистката на прочутия български женски хор музиката, децата и семейството са на първо място Лесно разпознаваема е от публиката...