глижа

Стартира предоставянето на грижа в домашна среда по новата социална услуга във Велико Търново – „Асистентска подкрепа“

  В Община Велико Търново към социалната услуга „Асистентска подкрепа“ вече са назначени първите 19 социални асистенти и социални работници....