гостуващ

Студентите филолози от ВТУ се включиха в програмата „Гостуващ преводач“

От 20 до 24 март студенти от бакалавърски и магистърски програми на Филологическия факултет на ВТУ, ориентирани към преводаческата професия,...