септември 17, 2021

Градски учени

Над 3 000 лв.  събра Градски ученически парламент от Коледната си благотворителна акция

  За седемнадесети пореден път членовете на Градски ученически парламент проведоха своята Коледна благотворителна акция. И тази година средствата отидоха...