септември 23, 2021

градско планиране

Велико Търново вече има една от най-добрите в Югоизточна Европа лаборатории за интелигентно градско планиране

Мила Милчева Велико Търново вече има една от най-добрите в Югоизточна Европа лаборатории за  симулации и изпитвания за интелигентно градско...