септември 23, 2023

градско

Канят граждани, местен бизнес, институции и НПО да си кажат мнението за развитието на Велико Търново  в следващите 7 години

Община Велико Търново пусна анкети, на които всички граждани, представители на местния бизнес, образователни институции, НПО и други, могат да...

Велико Търново е в приоритетна ос за дейностите, които ще се финансират от новата ОП „Развитие на регионите“

С 11 мерки подкрепят модернизирането на градовете и развитието на общините в следващите седем години Инфраструктурни мерки за насърчаване на...

Вижте още …