септември 23, 2021

данни

Безработицата през юни отново достигна своя исторически минимум. Нараства търсенето на работна сила

Равнището на регистрирана безработица продължи да се понижава и в края на месец юни регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по...