септември 26, 2021

дари 10 000 лв. за борба срещу COVID-19