октомври 4, 2023

дари 10 000 лв. за борба срещу COVID-19