октомври 1, 2022

дебат

Студенти и ученици проведоха дебат за европейските образователни ценности

Студенти от Педагогическия колеж на Великотърновския университет проведоха дебат с ученици от 12. клас на Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ -...