септември 29, 2022

детски градини

Наградиха деца, дали свежи идеи и предложили зелени инициативи за разделно събиране на отпадъците

  Община Свищов проведе конкурс за добри практики, свежи идеи и нови зелени инициативи, свързани с разделното събиране на отпадъци...

Детските градини в община Свищов ще използват електронни дневници през новата учебна година

След одобрено кандидатстване на Отдел „Образование“ при Община Свищов по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното...