септември 27, 2021

дигитално включване

„Дигитално включване в интеркултурна среда – мисия невъзможна“ е темата на национална конференция, открита във ВТУ

Днес във Великотърновския университет беше открита Национална педагогическа онлайн конференция на тема „Дигитално включване в интеркултурна среда – мисия невъзможна”....