октомври 2, 2022

дистанционно обучение

Община Павликени осигури технически средства за всички ученици от Центровете за настаняване семеен тип

    Община Павликени осигури техническо оборудване на Центровете за настаняване семеен тип в гр. Павликени, което е необходимо на...

В община Горна Оряховица се учи присъствено, в три училища са преминали към дистанционно обучение по график

  Във връзка с постъпили множество запитвания от родители и учители от учебни заведения на територията на Община Горна Оряховица,...