септември 26, 2021

договори

Община Елена реализира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

Община Елена реализира Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, съобщиха от администрацията. Целевите групи, попадащи в изпълнението на...