септември 26, 2021

документи за кандидатстване

От 11 януари 2021 г. в Центъра за квалификация към ВТУ започва вторият (пролетен) прием на документи за кандидатстване за учебната 2020–2021 г.

В периода от 11.01.2021 до 19.02.2021 г. ще се приемат документи за кандидатстване за специалностите в задочна форма на обучение...