септември 23, 2021

домакин

ВТУ беше домакин на на престижна Международна научна конференция „Туризмът и глобалните кризи“.

Великотърновският университет беше онлайн домакин на престижна Международна научна конференция на тема „Туризмът и глобалните кризи“. Над 160 учени от...

ВТУ ще е домакин на Национална конференция по електронно обучение във висшите училища

Великотърновският университет ще бъде домакин на Осмата национална конференция по електронно обучение във висшите училища, която ще се проведе в...

ВТУ домакинства среща на преподавателите по немски език от Германската служба за академичен обмен

Великотърновският университет за първи път е домакин на ежегодната регионална среща на преподавателите по немски език от Германската служба за...