Домашен социален патронаж

ЗАПОЧВА ЦЯЛОСТНО ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА БАЗАТА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

    ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПОДПИСА ДВЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ – 2024“ И ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“...