октомври 6, 2022

допълнителни

Допълнителни средства за инфраструктурни ремонти в цялата област отпусна правителството 

Сериозни допълнителни средства за инфраструктурни подобрения, реконструкции и мерки за енергийна ефективност осигури правителството на премиера Бойко Борисов за Великотърновска...