досиета

Всички лични лекари ще могат да преглеждат онлайн

Всички общопрактикуващи лекари (ОПЛ) и специалисти в извънболничната медицинска помощ имат възможност да регистрират електронни прегледи и да издават амбулаторни...