дружества

14 дружества от обхвата на НАП Велико Търново попадат в териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“

След въведените от 1 януари тази година нови критерии за определяне на дружествата като големи данъкоплатци и осигурители и извършената...

Близо 230 дружества от обхвата на НАП Велико Търново попадат в новата структура „Средни данъкоплатци и осигурители“

От 1 януари 2024 г. близо 230 дружества, които попадат в териториалния обхват на НАП Велико Търново, са уведомени чрез...

На заседание в областна управа не приеха бизнес плана на „ВиК Йовковци“, нито договор за предоставяне на вода на Габрово

Под председателството на областния управител на област Велико Търново Георги Гугучков днес се проведе извънредно заседание на Общото събрание на...