духът на поета

Стамболов и Захарий Стоянов оживяват в спектакъл на великотърновския театър в Лапидариума

Великотърновският театър ще представи пиесата „Духът на поета” на Стефан Цанев на откритата сцена в Лапидариума на Археологическия музей в...

Вижте още …