държавен шампионат за деца и младежи в риск

Деца от центровете за настаняване от семеен тип в болярския град  са комплексен победител в държавен шампионат за деца и младежи в риск

    В комплекс „Спортна София 2000“ в столицата се проведе 32-ри държавен шампионат за деца и младежи в риск...