октомври 2, 2022

д-р пламен събев

Църквите и манастирите във Велико Търново и Арбанаси пазят забележителни образци на икони със Страстите Христови

Страстната седмица обхваща последните дни от земния живот на Иисус Христос. Нарича се Страстна, от запазената форма в старобългарския език...