Евгения Живкова

Евгения Живкова дойде за откриването на общоисторическа обществена колекция в с. Дъскот

    Общоисторическа обществена колекция беше открита в с. Дъскот. Сбирката показва автентичен лекарски кабинет от 30-те години на ХХ...