евреждания

Наложиха карантина в Защитено жилище за лица с умствена изостаналост и Дневен център за деца и младежи с увреждания

За периода 11.02.2021 – 24.02.2021 г. за област Велико Търново е отчетена 14-дневна заболяемост от 111,8 на 100 хил. души....

Вижте още …