Европейския етикет за иновации и добро управлвение

За трети път Община Павликени получи Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво

    Европейският етикет за иновации и добро управление беше присъден за трети път на община Павликени. Призовете бяха връчени...