екологична насоченост

Започва рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци в Павликени

  Първа копка на рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени направиха кметът на...