екосистема

ВТУ е партньор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по проект, който поставя началото на Академична екосистема в България

Великотърновският университет е партньор на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната...