експониран

В Никополис ад Иструм експонираха античен  каменен постамент,  спасен от иманярско посегателство

Спасен от иманярско посегателство античен каменен постамент с надпис е експониран в Археологически резерват „Никополис ад Иструм“  край с. Никюп....