елена мачковска

Елена Мачковска е новият председател на Отечествения съюз във Велико Търново

Дългогодишният деятел на Отечествения съюз Елена Мачковска е новият председател на общинската организация в старата столица. Тя беше избрана единодушно...