еленското село Беброво

Основно училище „Христо Ботев“ в Беброво получи от столичната фондация „Радост“ 20 нови таблета

  „За седем години сътрудничество за пореден път се убеждаваме, че доброволците от фондацията са хора с големи сърце, отзивчиви,...