ноември 27, 2022

Емануил Манолов

Общините от Северния централен район за планиране първи избраха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

Днес във Велико Търново се проведе първото регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от Северния централен район...

Инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

    Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти...