Емануил Манолов

Общините от Северния централен район за планиране първи избраха своите представители в бъдещия Регионален съвет за развитие

Днес във Велико Търново се проведе първото регионално заседание, на което бяха избрани представителите на общините от Северния централен район...

Инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа

    Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов беше избран за президент на Мрежата на асоциациите на местните власти...

Вижте още …