февруари 24, 2024

жилищни

Три жилищни сгради в Горна Оряховица са енергийно обновени с европейски средства

В Областен информационен център - Велико Търново се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-1.027-0006-С01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради...