задочно обучение

Със среща на първокурсниците, задочна форма на обучение,  във ВТУ започна новата учебна година

  Деканските ръководства на два от най-старите факултети в университета – Филологическият и Историческият – събраха в Аулата на ВТУ...